Huidige situatie

De EIA verwacht dat de wereldwijde vraag naar energie de komende 30 jaar met 47% zal toenemen als gevolg van de bevolkingsgroei en de economische groei.

In dit scenario zijn gebouwen een noodzakelijk onderdeel van de overgang naar een koolstofarmere toekomst. Volgens onderzoek van het World Economic Forum zijn alleen al in Europa meer dan 220 miljoen bestaande gebouwen- of 75% van het gebouwenbestand – energie-efficiënt en zijn veel gebouwen voor verwarming en koeling afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Weten hoeveel energie deze locaties gebruiken is echt belangrijk geworden.

Als u de energieprestaties van de gebouwen waarvan u eigenaar bent al hebt gebenchmarkt, zult u de waarde hebben ingezien van deze activiteit, die een onmisbaar onderdeel vormt van elk energie-efficiëntieplan.

Met energiebenchmarken, als een continu proces van beoordeling van het energieverbruik van een portefeuille, kunt u namelijk verbeteringen in de algehele energieprestatie vaststellen, door slecht presterende locaties en goede besparingsmogelijkheden te identificeren.

Voor meer informatie over energiebenchmarken

Aan het eind van deze activiteit zou u een ranglijst van uw portefeuille moeten hebben, met locaties gerangschikt van laagst (‘best’) naar hoogst (‘slechtst’) volgens hun verbruik in kWh.

Kunt u echter zeggen hoe betrouwbaar uw ranglijst is? Een eenvoudige benchmark-analyse volstaat misschien niet, omdat er nog waardevolle informatie verborgen zit die met de gebruikelijke aanpak moeilijk toegankelijk is.

Dat is waar de analyse van openings- en sluitingstijden om de hoek komt kijken, als laatste stap om uw gegevens echt zinvol te maken.

In feite gaat het erom de bedrijfstijd van uw gebouw op te splitsen in zinvolle perioden en de informatie eruit te halen die u nodig hebt om een energie-efficiëntieplan op te stellen op basis van nog nauwkeurigere inzichten in uw energiegegevens.

Als u het volledige potentieel van benchmarking nog niet hebt verkend, lees dan verder om meer te weten te komen over waarom deze diepgaande analyse het keerpunt is voor uw energiebenchmarken.

Table of Contents

Wat bedoelen we met openings- en sluitingstijden?

Als we het hebben over openings- en sluitingstijden van een gebouw, bedoelen we meestal 3 verschillende begrippen:

Openingstijden gebaseerd op klantenactiviteit

In dit scenario verwijzen we naar de typische openings- en sluitingstijden van een winkel: Bijvoorbeeld van 9 tot 18 uur op weekdagen en van 10 tot 19 uur in het weekend (alleen zaterdag).

(Dit betekent ook dat uw analyse rekening moet houden met nationale dagen en andere feestdagen waarop het gebouw gesloten is).

Openings- en sluitingstijden gebaseerd op de werktijden van het personeel

In dit tweede geval gaat het om de werk- en niet-werken van het personeel van de winkel, dat zeker voor de klanten het pand moet betreden en na het vertrek van de laatste klant weer moet vertrekken.

Tijdens deze uren moet het personeel bepaalde werkzaamheden verrichten, zoals schoonmaken, het licht in- en uitschakelen, grotere apparaten in- en uitschakelen… Dit alles gaat gepaard met energieverbruik dat gekoppeld is aan een periode die niet samenvalt met de openingsuren voor de klanten.

Individueel bepaalde perioden

Het is ook mogelijk te kijken naar gedefinieerde periodes binnen de dag om het relevante gedrag dat we willen vaststellen nauwkeuriger te analyseren.

In het algemeen zijn de meest voorkomende door de gebruiker gedefinieerde periodes dal- en piekperiodes. Dalperioden komen gewoonlijk voor tijdens de uren met de laagste menselijke activiteit, zoals de nachtelijke uren. De volgende voorbeelden onderzoeken situaties van dagverbruik tijdens de nacht.

Buiten de spits: Nacht

De nachtelijke uren tussen 2 en 5 uur zijn de rustigste uren van de dag in een kantoor of winkel, omdat er niemand werkt en er geen klanten zijn (uitzonderingen daargelaten, die we later zullen analyseren).

Wij kunnen deze kennis gebruiken om de invloed van menselijk gedrag op het verbruik uit te schakelen door alleen deze uren van de dag te analyseren (bijvoorbeeld als gemiddelde per uur).

Dan houden we zuiver achtergrondverbruik over dat nauwkeuriger kan worden toegeschreven aan een of meer bronnen van verbruik.

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van sluipverbruik van koelkasten, luchtverfrisser of andere stand-byapparatuur, maar ook van een druppelende kraan die een klein lek in het netwerk veroorzaakt. De bronnen kunnen talrijk zijn, maar door drempelwaarden vast te stellen voor ‘normaal’ verbruik tijdens deze daluren kunnen we afwijkingen, of met andere woorden potentiële problemen, opsporen.

Dit is de game changer: zonder een specifieke uitsplitsing en daaropvolgende analyse van piek- en daluren, zal het totale, of gemiddelde verbruik van een hele dag al deze potentiële problemen verbergen die eenvoudigweg onmogelijk te detecteren zouden zijn.

Met energiebeheersoftware zoals Energis.Cloud, die u realtime meldingen stuurt wanneer dergelijke afwijkingen zich voordoen, kunt u snel ingrijpen, wat leidt tot financiële en tijdsbesparingen.

Piekperiode

Afhankelijk van de specifieke situatie kan een faciliteit een piek hebben in de middaguren (bv. supermarkten) of in de avonduren (bv. restaurants die alleen open zijn voor het diner).

In dat geval kunnen we deze piekperioden gebruiken om een nauwkeurige benchmarkanalyse te maken, aangepast aan de gebruiksuren van het gebouw.

In het algemeen moeten piektijden meer individueel worden gedefinieerd dan daluren, aangezien de meeste gebouwen/winkels hun daluren tijdens de nachtelijke uren hebben, terwijl de piekuren kunnen variëren zoals hierboven beschreven.

Geïnteresseerd in onze software voor energiebeheer?

Boek een demo

Wat is de toegevoegde waarde van deze extra informatie?

Zoals we hebben gezien, zijn er in een winkel of winkel enkele werkzaamheden die door het personeel moeten worden uitgevoerd voordat de klanten naar binnen kunnen.

Dit kan verscheidene uren duren en de bestede tijd hangt voornamelijk af van de oppervlakte van het gebouw (hoe groter de oppervlakte, hoe meer tijd het schoonmaken kost) en andere variabelen, zoals het doel van het gebouw (is het een restaurant, een café of een schoenenwinkel?).

Laten we twee restaurants van dezelfde keten nemen: ze hebben dezelfde openings- en sluitingstijden en dezelfde oppervlakte.

Het restaurant opent om 11 uur voor de klanten en om 9 uur voor het personeel. Ook sluiten de deuren om 22 uur voor de klanten en om 12 uur voor het personeel.

Wat is minder energie-efficiënt?

Zoals u zich zult herinneren, is het voor benchmarkdoeleinden noodzakelijk ofwel een criterium te gebruiken om het energieverbruik te berekenen ofwel de berekening te normaliseren, en de beste manier om dit te doen is het gemiddelde verbruik van alle locaties te gebruiken.

Maar alleen kijken naar het gemiddelde verbruik over de dag kan onvoldoende zijn.

In dit voorbeeld is het beter de openings- en sluitingsuren op basis van de werktijden van het personeel te gebruiken om abnormaal verbruik en/of afwijkend gedrag tussen beide op te sporen.

Misschien blijkt uit deze analyse dat in het tweede gebouw het verbruik ‘s nachts hoger is dan verwacht omdat het personeel de neiging heeft te vergeten de luchtverfrisser uit te zetten, die de hele nacht doorloopt, ook als hij niet nodig is.

Door eenvoudigweg het gemiddelde verbruik van de twee te nemen, kan dit inefficiënte gedrag zeer moeilijk op te sporen zijn.

De analyse is zo krachtig en toch flexibel dat u zich kunt concentreren op tijdsvensters die het werkelijke energiegedrag van het gebouw weergeven.

De belangrijke informatie is er nog steeds, en als u weet hoe u die kunt raadplegen en gebruiken, kunt u uw concurrenten een stap voor blijven.

Wat is er nodig om dit verbruik te berekenen?

Er zijn vier stappen die u moet nemen om dit verbruik effectief te berekenen:

  • Verzamel je gegevens.
  • Bereken het verbruik.
  • Visualiseer de resultaten.
  • Handel en volg op.
Verzamel uw gegevens

Verbruiksgegevens zijn de brandstof voor benchmarking; niets kan worden gedaan zonder verbruiksgegevens voor alle locaties.

Om deze gegevens te verzamelen is het zeer nuttig de hoofdmeters te gebruiken. Die bevinden zich daar waar de bron is van de primaire (belangrijkste) energie die u wilt controleren, zodat u het hoofdverbruik kunt krijgen.

Deze gegevens zijn meestal beschikbaar dankzij de distributienetbeheerder: deze is niet alleen verantwoordelijk voor de distributie van energie, maar ook voor het verzamelen en opslaan van verbruiksgegevens.

In feite worden de gegevens dagelijks ingevoerd, elke 10 of 15 minuten voor elektriciteit en elk uur voor gas.

Met Energis.Cloud bijvoorbeeld ziet u, zodra u alle hoofdmeters hebt aangesloten, al uw verbruiksgegevens geüpload naar het platform, met de gedetailleerde waarde voor elke site.

Ten tweede moet u beschikken over de tijdinformatie (uren en minuten), hetzij voor alle sites, hetzij voor een specifieke site.

Het verbruik berekenen

Er zijn twee soorten gegevens nodig om dit verbruik te berekenen:

  • Verbruiksgegevens (live gegevens met regelmatige tussenpozen, minstens elk uur).
  • Informatie over de begin- en eindtijd van de gewenste periode.

Met deze twee gegevens kan het verbruik tijdens (of buiten) de gekozen periode (piek, dal, individueel) automatisch worden opgehaald.

Deze methode is echt krachtig omdat u het niveau van complexiteit kunt definiëren en wijzigen volgens het profiel dat u voor uw analyse wenst.

Visualiseer de resultaten

Zodra de energiebeheersoftware de gegevens heeft opgenomen, geeft ze deze grafisch weer, bijvoorbeeld met een ranglijst die de prestaties van verschillende locaties weergeeft.

Aangezien interpretatie een activiteit is die regelmatig moet worden gedaan, is het gemakkelijker om een EMS te gebruiken dat de gegevens presenteert met een goede grafische interpretatie, zodat u niet onnodig tijd verliest met scrollen.

Daarom worden in de grafieken van Energis.Cloud de sites gerangschikt volgens hun verbruik uitgedrukt in kWh, van de laagste (‘de beste’) tot de hoogste (‘de slechtste’).

Zo kunt u zien op welke sites moet worden ingegrepen en deze analyse uitbreiden tot de volledige portefeuille.

Actie en follow-up

De resultaten van de energiebenchmarking zijn nuttig om de huidige situatie te beoordelen, en zoals we zagen is verdieping de sleutel tot een realistische en gedetailleerde bulletproof-analyse. U weet ook dat er zonder actieplan geen verbetering mogelijk is.

Hier breng je in praktijk wat je uit de analyse hebt geleerd.

Als het actieplan er eenmaal is, moet u de vooruitgang bijhouden en controleren. Een goede manier van follow-up is het automatisch ontvangen van rapporten op wekelijkse of maandelijkse basis, zodat u de situatie altijd onder controle heeft.

De toegevoegde waarde van Energis.Cloud

Met intuïtieve, sprekende grafieken, drag-and-drop functionaliteit en de mogelijkheid om gegevens te verzamelen van DNB in verschillende landen, evenals weer-, bezettings- en activiteitsgegevens, stelt Energis.Cloud u in staat om de beste energiebesparende beslissingen ooit te nemen.

Als u op zoek bent naar eenvoud, en vooral als het benchmarken van energieverbruik nieuw voor u is, neem dan contact op met een van onze experts.

We helpen u graag op weg naar duurzaamheid en energie-efficiëntie.

Sources:


Geïnteresseerd in onze energiebeheersoftware?

                                                     Boek een demo
 

Similar Posts