Inleiding

Energie-efficiëntie (minder energie gebruiken om hetzelfde resultaat te produceren) speelt een sleutelrol in het bedrijfsleven: het is een van de gemakkelijkste en goedkoopste manieren om de klimaatverandering aan te pakken, de kosten te verlagen en het concurrentievermogen te verbeteren.

Het bereiken van deze efficiëntie op lange termijn vereist de uitvoering van een reeks acties gemaakt met de verwerving en vervolgens het gebruik van gegevens.

Maar waar moet je beginnen, vooral als je niet over alle nodige informatie beschikt?

Gelukkig kunnen de verbruiksgegevens, die beschikbaar zijn via de DNB (distributienetbeheerder) die ze verzamelt en opslaat, een grote hulp zijn.

De DNB is toch in de eerste plaats de schakel tussen de consument en de energieleverancier, verantwoordelijk voor een betrouwbaar net en nog veel meer.

In dit artikel onderzoeken we de belangrijke rol van de DNB in de waardeketen van de energiesector, zijn waarde over gegevensintegratie en zijn bijdrage aan energie-efficiëntie.

Table of Contents

Wat is een distributienetbeheerder

Als het gaat om energie-efficiëntie is de distributienetbeheerder een krachtige speler, die de energiebehoeften van klanten langs het hele distributienet kan beheren.

Dit is mogelijk dankzij slimme meters (die verbonden zijn met het internet en analoge meters vervangen), en dit is precies de sleutelrol van de distributienetbeheerder in de digitalisering van de hele energiesector.

Met deze meters beheert de DNB namelijk niet alleen de verbruikte en opgewekte energie, maar verbetert hij ook de kwaliteit van zijn bevoorrading en creëert hij zo waarde voor de klanten.

De rol van DNB

Distribution System Operator model

Opslag van gegevens

De DNB is niet alleen verantwoordelijk voor de distributie van energie, maar ook voor het verzamelen en opslaan van verbruiksgegevens.

De gegevens worden namelijk dagelijks ingevoerd, elke 10 of 15 minuten voor elektriciteit en elk uur voor gas.

Deze vormen een echte bron van krachtige informatie, nodig voor de energieleveranciers (omdat ze de klant factureren op basis van het verbruik), en waardevol voor derden.

Derden (zoals Energis) kunnen deze informatie namelijk omzetten in digitale oplossingen met toegevoegde waarde voor de consument.

Energis.Cloud, bijvoorbeeld, zet verbruiksinformatie om in inzichten, zodat efficiëntieactie beter kunnen worden gericht en geprioriteerd: op die manier kunnen energiereductiedoelstellingen op de voet worden gevolgd.

Het goede nieuws is dat u op elk moment gegevens van derden kunt opvragen, want die zijn dankzij DNB altijd beschikbaar.

Dit vergt een kleine inspanning van uw kant, dus als u beslist om in te stappen en toegevoegde waarde te halen uit uw werkelijke verbruiksgegevens, zijn hier de te volgen stappen.

Hoe u uw energiekosten kunt verlagen door simpelweg op gegevens te vertrouwen

Verder lezen

Verzoek om gegevens

Derden kunnen gegevens opvragen in naam van de eindverbruiker: de klant moet echter verplicht een mandaat geven om toegang te verlenen.

Dit kan gebeuren via een ondertekend document of online via het portaal van de DNB.

Het mandaat moet aanwezig zijn, vooral omdat de DNB regelmatig controleert of de derde partij de toestemming heeft om toegang te krijgen tot de meetgegevens van de consument.

In dit mandaat moeten alle EAN-codes van de tellers worden vermeld. (Een EAN-code is een nummer dat een aansluiting op het elektriciteits- of gasnet identificeert).

Zodra het mandaat is verstrekt, kunnen we overgaan tot de eigenlijke koningsstad.

Verzamelen van gegevens

Als derde partij kan op 2 manieren toegang tot gegevens worden verkregen:

  • Via een API: deze methode geldt voor laaggebruikers, d.w.z. de residentiële.
  • Via een FTP (file transfer protocol): een manier om op het internet en tussen computersystemen bestanden te downloaden, te uploaden en over te dragen van de ene plaats naar de andere. Deze methode wordt gebruikt voor grootverbruikers (bedrijven, ondernemingen).


Omdat de DNB per land/regio verschilt, moet de derde partij, als u gegevens uit verschillende landen wilt kopen, een breed spectrum van DNB kunnen aanspreken.

Als voorbeeld vindt u hier een lijst van DNB per land.

DSOs by country

In de meeste gevallen wordt een drempel gebruikt om verbruikers in te delen (als laag of hoog): deze drempel is het kilovolt-ampère (kVA) vermogen. (Een voltampère is de spanning vermenigvuldigd met de stroom die een elektrische belasting voedt. Eén kilovolt-ampère komt overeen met 1000 voltampères).

De meerwaarde van Energis.Cloud

Met zijn uitgebreide mogelijkheden kan Energis.Cloud gegevens kopen van DNB in verschillende landen, maar hier stopt het niet: Energis.Cloud gaat verder en verzamelt andere soorten gegevens, zoals weer, bezetting en activiteit, zodat u de beste energiebesparende beslissingen ooit kunt nemen.

Als u alle DNB wilt zien die we ondersteunen en uitstekende besparingen maken, bezoek dan onze speciale pagina.


Geïnteresseerd in onze energiebeheersoftware?

                                                     Boek een demo
 

Similar Posts