Controle van de binnenluchtkwaliteit in real time geeft de juiste inzichten om gezonde omstandigheden te behouden

De luchtkwaliteit binnenshuis is belangrijk en wordt bij wet geregeld. In een vorig artikel hebben wij reeds vermeld dat in België vorig jaar een federale wet in werking is getreden om de kwaliteitsnormen van de binnenlucht te regelen. De huidige situatie maakt het echter nog belangrijker om de kwaliteit van de binnenlucht te kunnen controleren en erop in te spelen om een gezonde omgeving te garanderen.

Nog maar enkele dagen geleden werden de 226 bewoners van een verzorgingstehuis in Quebec allemaal besmet met Covid-19. Het virus was aanwezig in de lucht en werd overal in het gebouw aangetroffen. Hoe kon dat gebeuren? De ventilatiesystemen in het gebouw werkten niet en volgens Caroline Duchaine, bioaerosolspecialist aan de universiteit van Laval, “heeft het gebrek aan ventilatie er ongetwijfeld voor gezorgd dat het virus zich in de lucht kon ophopen en zich kon nestelen op plaatsen ver van de besmette patiënten.”

Wat we weten over de transmissieroutes van het Coronavirus

De huidige gegevens wijzen erop dat overdracht via de lucht op twee manieren kan gebeuren:

  1. Overdracht via nauw contact door grote druppels (> 10 micron), die vrijkomen en vallen op oppervlakken niet verder dan ongeveer 1-2 m van de geïnfecteerde persoon.
  2. Transmissie door de lucht via kleine deeltjes (< 5 micron), die langere tijd in de lucht kunnen blijven en over grote afstanden kunnen worden vervoerd. Deze transmissieroute is niet bevestigd door de WHO, maar op basis van het voorzorgsbeginsel moet hiermee rekening worden gehouden bij het beheer van de ventilatie in gebouwen.

Dit mechanisme impliceert dat een afstand van 1-2 m tot besmette personen wellicht niet voldoende is en dat het verhogen van de ventilatie nuttig is om meer deeltjes te verwijderen.

Huidige aanbevelingen om overdracht via de lucht te beperken

Wanneer er geen HVAC aanwezig is

Volgens de aanbevelingen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) is het belangrijk om in gesloten omgevingen (scholen, kantoorgebouwen, enz.) ramen en deuren te openen om ervoor te zorgen dat de ruimte goed wordt geventileerd.

Als er een HVAC-systeem is

Volgens de aanbevelingen van de REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) zijn in gebouwen met mechanische ventilatiesystemen langere bedrijfstijden nodig om virusdeeltjes uit het gebouw te verwijderen en vrijgekomen virusdeeltjes van oppervlakken te verwijderen. Daarom wordt geadviseerd de ventilatie een paar uur eerder te starten en later dan normaal uit te schakelen, of de ventilatie 24 uur per dag, 7 dagen per week aan te houden, eventueel met verlaagde (maar niet uitgeschakelde) ventilatiesnelheden wanneer mensen afwezig zijn.

In de praktijk: hoe kan de luchtkwaliteit binnenshuis in real time worden gecontroleerd?

Om de huidige aanbevelingen te kunnen opvolgen, is het belangrijk dat de luchtkwaliteitsparameters op afstand kunnen worden bewaakt. Wat moet u in de praktijk doen?

Tijdens het webinar zullen drie deskundigen op basis van de huidige wetenschappelijke kennis met u de beste praktijken delen om in te voeren. In de praktijk zult u leren hoe u:

  1. Welke gegevens u moet verzamelen en hoe u deze automatisch verzamelt?
    Hoe de kwaliteit van de binnenlucht te analyseren en welke visualisatietools op afstand te gebruiken?
  2. Hoe afwijkingen van drempelwaarden in real time kunnen worden gedetecteerd?
  3. Welke waarschuwingen kunnen worden ingesteld om te bepalen wanneer ventilatie nodig is?

Sprekers

Samuel Caillou, onderzoeker verwarming en ventilatie van gebouwen bij WTCB-CSTC-BBRI

Geert Bellens, ingenieur comfort en binnenklimaat in gebouwen bij Metiz

Frederic Wauters, Product- en Innovatiemanager bij Energis, expert in digitale oplossingen voor energie-, comfort- en luchtkwaliteitsbewaking

Sources: WHO, REHVA, WTCB

Click here to go back to our Homepage

Click here to go back to our Blog

Click here to read the other Webinars

Similar Posts