Deze use case is van toepassing op een bedrijfs(kantoor)gebouw met lokale PV-productie en een elektrisch wagenpark. Op het terrein van het gebouw bevindt zich een set lokaal beheerde oplaadpunten. Een set elektrische voertuigen (EV’s) – al dan niet deel uitmakend van het bedrijfswagenpark – laadt op regelmatige basis op in deze laadinfrastructuur, met een zekere variabiliteit in tijd en duur (geen vast schema).

Het algemene doel van deze use case is om het laadproces van deze voertuigen te optimaliseren en tegelijkertijd de laaddienst voor alle voertuigen te garanderen, rekening houdend met verschillende criteria: Verlaging van de oplaadkosten, optimalisatie van het energieverbruik en verhoging van de “groenheid” van het gebouw (maximaliseren van lokaal REN-gebruik).

De voordelen voor het bedrijf of de organisatie hebben te maken met het garanderen van een goede servicekwaliteit:

  • het leveren van de vereiste hoeveelheid energie aan alle elektrische voertuigen op tijd zoals gevraagd, wat de tevredenheid van bestuurders genereert
  • vermindering van het piekvermogen in het gebouw
  • verlaging van de energierekening en dus besparing
  • toenemend gebruik van lokale PV-energie
  • een groener & duurzamer imago van de onderneming een betere RoI van de PV-installatie

Download Full Case Study

Learn in detail how our Energy Management Software improved plant performance and profitability

< Terug naar Homepage

< Terug naar Blog


Geïnteresseerd in onze software voor energiebeheer?

                                                   Boek een demo
 

Similar Posts