De uitdaging om comfort en binnenluchtkwaliteit te garanderen tegen de laagste energiekosten

Kantoren, scholen, openbare gebouwen, fabrieken… het welzijn en het comfort van de bewoners garanderen tegen de laagste energiekosten is het doel van TEM (Engie Solutions).

De gevoelde temperatuur en de ingeademde lucht kunnen een directe invloed hebben op het gedrag van bewoners en werknemers.

Een slechte luchtkwaliteit kan gezondheids- en productiviteitsproblemen veroorzaken bij werknemers (vermoeidheid, slaperigheid, concentratiedaling, ziekteverzuim, enz.)

De bedrijfsprestaties worden hierdoor direct beïnvloed.

Bovendien is ongemak vaak gekoppeld aan overmatig energieverbruik.

Kwaliteitsscore campagnes om binnenluchtkwaliteit en comfort te meten

TEM en Energis werken al enkele jaren samen in projecten gericht op het optimaliseren van de binnenluchtkwaliteit en het binnenluchtcomfort in kantoorgebouwen en industriële sites.

Dit is nog meer het geval sinds de recente federale wet in België, die de CO2-niveaus in besloten ruimtes reguleert. De wet vereist namelijk dat de werkgever de nodige technische en/of organisatorische maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de werkruimte lager is dan 900 ppm.

TEM is een filiaal van Engie Solutions dat gespecialiseerd is in technisch onderhoud van gebouwen en industrie. TEM staat in voor ongeveer 370 gebouwen en 265 verwarmingscentrales in België.

Om kwaliteitsscorecampagnes uit te voeren om de luchtkwaliteit en het comfort binnenshuis te meten, combineert TEM het gebruik van draadloze sensoren van Enless met het Energis.Cloud-platform om te analyseren of de drempelwaarden (gebaseerd op de wettelijke voorwaarden) met betrekking tot temperatuur, vochtigheid en CO2 goed worden gehaald. Afhankelijk van de situatie kunnen de campagnes een week tot meerdere jaren duren.

De waarden van temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2 worden over het algemeen elke 15 minuten uitgelezen via Enless Wireless Sigfox omgevingszenders. Het instellen van de periodiciteit gebeurt tijdens de installatie van de zenders, via de Sigfox Backend, en kan vervolgens op elk moment eenvoudig en op afstand worden gewijzigd.

De gegevens die door de Enless-sondes worden verzameld en via de Sigfox-cloud worden verzonden, worden vervolgens gecontroleerd en gevisualiseerd op het Energis.Cloud-platform.

Verbeterde reactiviteit van technische teams

Het Energis.Cloud-platform waarschuwt de technische teams wanneer een drempel dreigt te worden overschreden (bijvoorbeeld wettelijke drempels voor CO2 of temperatuur). Als er alarmerende waarden worden gedetecteerd, nemen de teams direct corrigerende maatregelen (wijziging van de bedrijfsuren, vervanging van defecte apparatuur, enz.)

De uitgevoerde audits geven ook aan of de aanwezige installaties (verwarming, airconditioning, ventilatiesystemen, enz.) correct functioneren en optimaal geconfigureerd zijn.

VIER GEBRUIKSGEVALLEN

1. Vochtigheidsaudit op korte termijn

Deze campagne werd uitgevoerd in een torengebouw, waar een vochtprobleem was. Alvorens te beslissen hoe in te grijpen, werd een audit uitgevoerd, waarbij 22 Enless sensoren in de kelder werden geïnstalleerd. De verzamelde gegevens werden vervolgens geanalyseerd op Energis.Cloud en lieten TEM toe om precies te weten welke investeringen te doen zonder te overinvesteren. In dit geval moesten er 8 ontvochtigers worden geïnstalleerd om het probleem op te lossen.

2. Comfort-campagne

Deze campagne werd gedurende meer dan een jaar uitgevoerd in een gerechtsgebouw. De audit die daar werd uitgevoerd, bracht twee belangrijke problemen aan het licht: overconsumptie van energie en ongemak.

TEM mat temperaturen met behulp van de Enless sensoren en volgde de gegevens gedurende verschillende maanden en seizoenen. Uit de monitoring bleek dat er het hele jaar door sprake was van ongemak en overconsumptie.

In de zomer lagen de temperaturen meestal boven de drempel, wat klachten van bewoners opleverde.

In feite was de comfortscore tijdens de bezettingsuren niet bevredigend omdat de helft van de tijd de temperatuur niet binnen de drempelwaarden lag.

Aan de andere kant werden de binnentemperaturen in de winter vergeleken met de buitentemperaturen, waaruit bleek dat het ‘s nachts binnen in het gebouw 24° was en buiten 10°.

Het behoeft geen betoog dat de energieverspilling aanzienlijk was. Door het verwarmingssysteem te regelen op basis van kalenders en bezettingsuren kon direct energie worden bespaard zonder te investeren in nieuwe apparatuur.

3. Langdurige vochtigheidscampagne in een drukkerij om opgeslagen grondstoffen te beschermen

TEM voerde deze campagne uit om ervoor te zorgen dat het opgeslagen papier beschermd wordt tegen overmatige vochtigheid.

In dit geval gaat het om een langetermijncampagne, waarbij TEM zorgt voor onderhoud op lange termijn. De locatie werd uitgerust met radiozenders voor de omgevingstemperatuur en -vochtigheid. De verzamelde gegevens worden in realtime gemonitord op Energis.Cloud en alarmen zorgen ervoor dat de kwaliteitsdrempels niet worden overschreden.

4. Campagne voor binnenluchtkwaliteit en energie-efficiëntie

In een lucht- en ruimtevaartfabriek voerde TEM nog een langetermijncampagne uit om zowel de luchtkwaliteit als de energieprestaties van apparatuur te verbeteren.

In dit specifieke project zijn er 2 hoofddoelen:
De gegevens worden verzameld uit verschillende sensorpakketten (voornamelijk IoT) en geanalyseerd op Energis.Cloud om:

De luchtkwaliteit van de werkomgeving te optimaliseren door te zorgen voor constante temperatuur- en vochtigheidscondities binnen gedefinieerde drempelwaarden. Er worden waarschuwingen gegenereerd als de drempelwaarden bijna worden overschreden.
De veiligheid te optimaliseren: er worden waarschuwingen gegenereerd als parolen temperaturen bereiken die gevaarlijk kunnen zijn.
Besparingen meten door energie uit parolen terug te winnen.

We vroegen Valentin Maerevoet, energie- en facility manager bij TEM, naar de voordelen van het gebruik van de Enless hardware in combinatie met het Energis.Cloud Platform:

“De meeste campagnes in kantoren zijn het gevolg van klachten over ongemak van werknemers. We installeren Enless sondes en analyseren vervolgens de gegevens op het Energis.Cloud platform om een duidelijk inzicht te krijgen in de situatie.


Meestal kunnen de resultaten van de campagnes de bewoners geruststellen: we leveren neutrale cijfers, zinvolle grafieken en een comfortscore in relatie tot de wetgeving. De gebouwbeheerder kan dan met zijn personeel overleggen, op basis van gekwantificeerde elementen, en tot een akkoord komen over de aanpassing van de technische installaties.


Het komt ook voor dat grote storingen aan het licht komen, bijvoorbeeld ongeschikte schema’s waardoor de installaties buiten de bezette uren draaien (‘s nachts en in het weekend) of wanneer dit niet nodig is (verwarming in het warme seizoen). We kunnen dan, als de installaties het toelaten, de aanpassingen van de installaties corrigeren en zo direct aanzienlijke energiewinsten mogelijk maken. En als de installaties deze aanpassingen niet toelaten, kunnen we oplossingen voorstellen en gekwantificeerde offertes maken om het probleem op te lossen.”

Download Full Case Study

Learn in detail how our Energy Management Software improved plant performance and profitability

< Terug naar Homepage

< Terug naar Blog


Geïnteresseerd in onze software voor energiebeheer?

                                                   Boek een demo
 

Similar Posts