Over Aquafin

Aquafin werd in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest (België) om de infrastructuur voor afvalwaterzuivering in Vlaanderen uit te breiden, te exploiteren en voor te financieren.

Aquafin verzamelt het huishoudelijk afvalwater van de gemeentelijke riolen in verzamelriolen en voert het af naar rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar het volgens Europese en Vlaamse normen wordt gezuiverd, voordat het wordt teruggevoerd naar de natuur. Hierdoor is de kwaliteit van de waterlopen enorm verbeterd. Het gezuiverde water heeft geen drinkwaterkwaliteit voor mensen, maar is wel geschikt voor vissen, vogels en amfibieën.

Aquafin gebruikt hun kennis van de waterkringloop ook om schoon water te hebben in stadscentra, maar ook om een duurzaam gebruik van regenwater te garanderen en zo een verhoogde uitdroging van de bodem of overstromingen na hevige regenval te voorkomen.

Sinds oktober 2018 heeft Aquafin maatregelen geïmplementeerd om het energiebeheer van 300 waterzuiveringsinstallaties die 300 GWh elektriciteit verbruiken, het equivalent van 75.000 gezinnen, te monitoren en te verbeteren.
+ 0 %

Energiebesparing per jaar

0 min

Granulariteit gegevensverzameling

- 0 h

Handmatig werk per maand

Download Full Case Study

Learn in detail how our Energy Management Software improved plant performance and profitability

< Terug naar Homepage

< Terug naar Blog


Geïnteresseerd in onze software voor energiebeheer?

                                                   Boek een demo
 

Similar Posts