Oplossing voor Duurzaamheidsmanager

Beheer uw energie en uw ecologische doelstellingen op een efficiënte manier

De klimaatverandering heeft invloed gehad op de manier waarop wij met de natuurlijke bronnen omgaan. De overheid die steeds hogere doelen stelt om koolstofneutralisatie te bereiken. Als gevolg moeten organisaties sterke ESG-strategieën opbouwen en rapporteren over hun maatschappelijk verantwoord ondernemen en alle prestaties en vooruitgangendie jaar na jaar worden bereikt. Wij kunnen u helpen om de jaarlijkse reductie van energie-, CO2 en waterverbruik en de kosten hiervan op een gestructureerde en efficiënte manier op te volgen en te rapporteren.

Wij helpen duurzaamheidsmanagers om weloverwogen beslissingen te nemen om hun doelstellingen te bereiken.

Identificeer niet-intuïtieve besparingsmogelijkheden
Opvolging van relevante KPI's om in te spelen op veranderende regelgeving
Bouw impactvolle MVO-verslagen op

Identificeer niet-intuïtive besparingsmogelijkheden die u in staat stellen om de MVO-doelstellingen te bereiken.

Om de doelstellingen en deadlines van uw ESG-strategie te bereiken, werkt u met een multidisciplinair team en moet u de juiste gegevens van de juiste mensen op het juiste moment verzamelen.

Energis.Cloud helpt u om alle energie- en milieuaspecten op een gecentraliseerde en collaboratieve manier te beheren. Maak weloverwogen beslissingen die gebaseerd zijn op verzamelde en weergegeven gegevens op duidelijke grafieken die u toelaat om niet-intuïtieve besparingmogelijkheden te identificeren die zullen bijdragen aan het bereiken van uw MVO-doelstellingen.

Makkelijk inspelen op de steeds veranderende regelgeving & opvolging van de geboekte vooruitgang in real time

De regelgeving verandert voortdurend, dit heeft een directe invloed op uw MVO-doelstellingen en de strategie om die doelstellingen te behalen. Als gevolg hiervan, worden niuewe elementen geïntegreerd in uw KPI's (bv. zonnepanelen zijn toegevoegd of elektrische bedrijfswagens zijn vervangen door conventionele).

Energis.Clouds maakt het mogelijk om alle nieuwe maatregelen automatisch toe te voegen en in real time te weten waar u staat ten opzichte van uw doelstellingen:

MVO-verslag: efficiënt communiceren over uw succes(sen)/behaalde resultaten

Bouw een impactvolle en volledige millieurapportering op om te voldoen aan regels en regelgeving en om een positief bedrijfsimago te creëren. Met Energis.Cloud kunt u in uw maatschappelijk verantwoord ondernemingsverslag makkelijk alle informatie opnemen die de voortuigang op het gebied van duurzaam gebruik van natuurlijk hulpbronnen weergeeft.

Betrek de bewoners verder en bouw een positief bedrijfsimago op: naast het MVO-verslag kunt met Energis.Cloud aantrekkelijke dashboards opbouwen om de prestaties op publieke schermen in real time te communiceren (bv. Hoeveel zonne-energie werd er in één dag geproduceerd, hoeveel CO2 werd er daardoor bespaard, enz.)

Klaar om gecentraliseerd, eenvoudig en efficiënt te werken?

Praat met één van onze experts om de juiste oplossing voor uw noden te definiëren

Definieer uw ideale oplossing

Onze experts zijn beschikbaar om te verduidelijken waar nodig in het definiëren van de ideale oplossing

Initiële opzet van een oplossing op maat

Onze experts configureren de ideale werkomgeving die u toelaat om op de juiste manier te starten