De rol van real-time waarschuwingen bij het bereiken van de energieneutrale doelstellingen

Volgens een rapport van het Buildings Performance Institute Europe (BPIE) zijn gebouwen verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 36% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Om deze uitdaging aan te gaan, heeft de Europese Unie zich tot doel gesteld dat alle gebouwen tegen 2050 bijna-energieneutraal moeten zijn om de uitstoot te verminderen en de energie-efficiëntie te verbeteren.

Energie-efficiëntie is van noodzakelijk belang om de klimaatverandering te bestrijden en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen: door deze te verbeteren, kunnen we het energieverbruik verminderen, wat niet alleen onze koolstofvoetafdruk helpt te verkleinen, maar ook tot kostenbesparingen leidt.

Gelukkig zijn er enkele instrumenten beschikbaar om gebouwen en locaties energie-efficiënter te maken, gebaseerd op inzicht in hun gedrag.

Zoals beschreven in andere artikelen, speelt energiebenchmarken – het permanente proces waarbij het energieverbruik van een portefeuille van locaties wordt bekeken om verbeteringen in de algemene energieprestatie vast te stellen – een belangrijke rol.

Om dit inzicht verder te verdiepen, kan een analyse van de openings– en sluitingstijden effectief verborgen informatie aan het licht brengen: door de bedrijfstijd van het gebouw op te splitsen in betekenisvolle perioden, is het mogelijk de informatie te verkrijgen die u nodig hebt om een energie-efficiëntieplan te sturen op basis van een nog nauwkeuriger inzicht in uw energiegegevens.

Maar dit is slechts de helft van de strijd. Zodra de huidige energiesituatie van het gebouw is beoordeeld, moeten veranderingen in het energieverbruik van de locatie worden gevolgd en gemonitord. In feite moet elke verandering van het “normale” of gebruikelijke energiegedrag worden onderzocht, omdat dit de voorbode kan zijn van iets ernstigers.

In feite kunnen deze afwijkingen de alarmbel zijn van een verborgen probleem, en de enige manier om erachter te komen wat er aan de hand is, is om zo snel mogelijk geïnformeerd te worden.

Door realtime waarschuwingen van uw energiebeheersysteem te ontvangen, kunt u namelijk

  • Het probleem identificeren voordat het een groot probleem wordt.
  • Snel reageren op problemen en passende maatregelen nemen om energieverspilling en onnodige kosten te voorkomen.
  • De energieprestaties van het gebouw bewaken, verbeterpunten vaststellen en het energieverbruik optimaliseren.

In de snelle wereld van vandaag, waarin elke minuut telt, kunt u met realtime waarschuwingen op de hoogte blijven van het energieverbruik van uw portefeuille en de controle over de prestaties ervan waarborgen.

Als u nog niet alle mogelijkheden van realtime alert hebt onderzocht, lees dan verder om meer te weten te komen over het belang ervan en hoe u ervan kunt profiteren.

Table of Contents

De energiewaarschuwingen

De energiewaarschuwingen treden in werking wanneer het energieverbruik van een installatie niet overeenstemt met het gebruikelijke (eerder gemeten) verbruiksgedrag, daarom noemen we het “abnormaal“.

Maar wat betekent abnormaal?

Wanneer een gebouw zeer efficiënt wordt gebruikt, verwachten wij dat het energieverbruik het standaardgedrag volgt, d.w.z. wanneer het gebouw onbezet is, wordt er geen energie verbruikt (geen lichten aan, geen HVAC die draait…) omdat niemand aan het werk is, en er dus geen energie verbruikt hoeft te worden.

Dit kan worden beschouwd als het verwachte gedrag. Wordt er daarentegen energie verbruikt tijdens niet-werken (en is er dus wel verbruik), dan is het gedrag anders en is verder onderzoek vereist.

Als u wordt gewaarschuwd wanneer zich anomalieën voordoen, kunt u ingrijpen en voorkomen dat de situatie erger wordt. In feite zijn anomalieën een waarschuwing dat iets niet werkt zoals het hoort, en reageren betekent onderzoeken en actieve stappen ondernemen om het probleem op te lossen.

Maar weten wanneer het probleem zich voordeed, is misschien niet genoeg.

Om dit beter te begrijpen, kijken we naar een voorbeeld.

We hebben twee gebouwen die tegelijkertijd met dezelfde situatie te maken hebben: beide gebouwen hebben een waterlek. In het eerste gebouw wordt het waterlek ontdekt, 2 weken nadat het daadwerkelijk is begonnen. In het tweede gebouw wordt hetzelfde lek in slechts 2 dagen ontdekt, dankzij het aanwezige alarmsysteem.

Wat is het grootste verschil?

Timing, natuurlijk. In het eerste geval kan de vertraging bij de melding van het probleem een snelle interventie hebben verhinderd, met alle gevolgen van dien. In feite kan het niet alleen gaan om geldverlies door verspild water, maar misschien ook om schade aan de infrastructuur.

Dit is precies wat er gebeurde in Hotel Brussel tijdens de lockdown van 2020: Dankzij het waarschuwingssysteem van Energis kon een lek worden opgespoord en hersteld in slechts 2 dagen, terwijl het zonder een dergelijk systeem 1 tot 2 weken zou hebben geduurd of tot de energierekening was ontvangen.

 

Zoals Francis Bacon zei: “Kennis is macht”, en dat is de grootste waarde van het implementeren van energie-alerts, omdat ze u in staat stellen te weten wat er gaande is in uw installatie in realtime, op de efficiëntste manier.

Efficiënt omdat waarschuwingen alleen worden verzonden wanneer ze relevant zijn voor uw bedrijfsbehoeften: niemand wil verzanden in duizenden meldingen.

Daarom heeft Energis.Cloud het slimme waarschuwingssysteem ontwikkeld.

Slim waarschuwingssysteem

Energis Cloud heeft een slim waarschuwingssysteem ontwikkeld met een AI-regressiemodel als baseline dat het risico op valse positieven (een waarschuwing wordt verstuurd wanneer er geen anomalie is) en dus het risico op overmatige waarschuwingen vermindert, en een hoge mate van betrouwbaarheid garandeert. De modellen van Energis.Cloud houden rekening met meerdere factoren zoals het uur van de dag, de dag van de week, de feestdagen en natuurlijk de weersomstandigheden.

Maar wat als het energiegedrag van de locatie verandert, bijvoorbeeld omdat de structuur wordt gerenoveerd, en deze minder gaat verbruiken dan voorheen? Kunnen de modellen zich dan aanpassen?

Wat Energis doet, is proberen regimeveranderingen voor u te detecteren en daarvoor een waarschuwing te creëren.

In principe detecteren we wanneer een model niet langer geschikt is omdat de locatie van regime is veranderd. Als dat gebeurt, noteren we dat, schakelen we de waarschuwingen uit en wachten we 12 maanden sinds de ‘regimeverandering’. Dan kunnen we opnieuw een nieuw model identificeren en de waarschuwingen weer inschakelen.

Bovendien kunnen modellen op grote schaal worden geïdentificeerd en snel en automatisch worden toegepast op alle sites in uw portefeuille: u kunt gewoon naar het eindresultaat kijken en controleren of de modellen echt overeenkomen met het verbruik van uw site.

En als u om een of andere reden geen waarschuwingen meer wilt ontvangen, kunt u ze op elk moment stopzetten op basis van uw voorkeuren.

Typologie van slimme waarschuwingen in Energis.Cloud

In Energis.Cloud zijn er 3 soorten slimme waarschuwingen die kunnen worden verzonden:

  • Waarschuwingen met betrekking tot overconsumptie tijdens de bezette uren.
  • Waarschuwingen met betrekking tot overconsumptie tijdens de niet-bezette uren.
  • Waarschuwingen met betrekking tot onderverbruik tijdens de bezette uren.

Zoals we in een vorig artikel hebben gezien, varieert het verbruik van een site of gebouw sterk tussen dag en nacht.

‘s Nachts verwachten we dat het verbruik bijna nul is omdat er niemand werkt en er geen energie wordt verbruikt.

Door de openings- en sluitingstijden te analyseren, kunnen we verborgen verbruiken blootleggen die met een eenvoudige benchmarkanalyse onmogelijk zouden kunnen worden opgespoord.

Door deze waarschuwingen in de 2 gesplitste periodes in te stellen, kunt u er zeker van zijn dat u zich echt richt op de periodes die relevant zijn voor uw bedrijfsbehoeften.

Wat de derde waarschuwing betreft, de onderconsumptie, dit betekent meestal een verandering van regime voor het gebouw, en dus een teken dat een nieuw model moet worden geïdentificeerd (als er voldoende gegevens zijn over dit nieuwe regime).

Ook kan het zijn dat er wordt bespaard (wat ons systeem ook kan meten), of dat er een grote interne verbouwing heeft plaatsgevonden die de efficiëntie van de locatie heeft verhoogd.

Dit zal de waarschuwingen activeren omdat de site/het gebouw minder verbruikt dan het model verwachtte.

Wat is nodig om slimme waarschuwingen in te stellen

Ten eerste is de belangrijkste informatie die u moet verstrekken om het waarschuwingssysteem te kunnen gebruiken, de verbruiksgegevens, inclusief gegevens over bedrijfsspecifieke roosters, vakanties, speciale perioden, enz.

Het verzamelen van gegevens is een eenmalige activiteit om voor alle locaties verbruiksgegevens te verkrijgen.

Dit is mogelijk dankzij de hoofdmeters, die zich bevinden waar de bron is van de primaire (belangrijkste) energie die u wilt bewaken, zodat u het hoofdverbruik kunt krijgen.

Deze gegevens zijn meestal beschikbaar dankzij de distributienetbeheerder: deze is niet alleen verantwoordelijk voor de distributie van energie, maar ook voor het verzamelen en opslaan van verbruiksgegevens.

In feite worden de gegevens dagelijks ingevoerd, elke 10 of 15 minuten voor elektriciteit en elk uur voor gas.

Voor meer informatie over het ophalen van gegevens bij DSO

Zodra u de energieverbruiksgegevens van de gebouwen/portefeuille hebt opgehaald, configureert Energis alles in Energis.Cloud door de modellen te identificeren en vervolgens te valideren.

Vervolgens wordt de gevoeligheid van de waarschuwing bepaald; in feite toont het systeem u het percentage van de tijd dat het verbruik van de site een “slimme” drempel heeft overschreden die afhangt van de voorspellingen van het model en de nauwkeurigheid ervan.

Met een goed model kan zelfs een kleine afwijking van de gebruikelijke situatie worden gedetecteerd. Maar maakt u zich geen zorgen: u krijgt alleen zoveel waarschuwingen als u aankunt. In feite zullen we de waarschuwingen eerst met u kalibreren om hun gevoeligheid aan te passen.

Niet genoeg tijd of middelen om veel waarschuwingen te beheren? Wij sturen u alleen de meest kritieke.

De laatste belangrijke configuratiestap is bepalen welke personen de waarschuwingen zullen ontvangen: energieprojectmanager, energiemanager, facility manager… U hoeft alleen maar de e-mailadressen te selecteren die in de lijst van ontvangers moeten worden opgenomen.

Zodra dit is gebeurd, is alles gereed en kan de slimme bewaking beginnen.

De volgende stappen

Zodra de waarschuwing is verzonden en u deze hebt ontvangen, kunt u op de melding klikken (die zowel in uw e-mail inbox als op het Energis.Cloud-platform verschijnt) en dit brengt u rechtstreeks naar het dashboard om het probleem te onderzoeken.

Wanneer een oververbruikswaarschuwing optreedt, beschikt u over speciale analysedashboards om u te helpen de oorzaak van het probleem te begrijpen. Het kan nodig zijn contact op te nemen met de eigenaar van de problematische site om de oorzaak van het probleem te begrijpen. De te ondernemen actie kan dan variëren van het corrigeren van enkele controleparameters tot het vervangen van bepaalde site-apparatuur.

Zo kunt u nagaan of er wijzigingen zijn aangebracht in de infrastructuur of dat er andere oorzaken zijn die moeten worden onderzocht.

Follow-up

De waarschuwingen zijn nuttig om de huidige situatie te beoordelen, maar u weet dat er zonder opvolging en toezicht op de situatie geen significante verbetering zal optreden.

In feite is het nuttig het aantal en de frequentie van deze waarschuwingen te herzien om een wekelijks of maandelijks overzicht van de situatie te hebben.

De toegevoegde waarde van Energis.Cloud

Het Smart Alert System van Energis.Cloud is krachtig omdat het geavanceerde algoritmen en machine learning technieken gebruikt om grote hoeveelheden gegevens in real-time te analyseren en patronen, afwijkingen of potentiële bedreigingen in het energieverbruik van een gebouw of portefeuille te detecteren.

Door real-time gegevens en geavanceerde algoritmen op basis van ons AI-model te gebruiken, kan ons systeem inefficiënties opsporen en waarschuwingen sturen over afwijkingen in het verbruik, waardoor wordt voorkomen dat potentiële problemen grote problemen worden.

Als u uw ecologische voetafdruk wilt verkleinen en uw resultaat wilt verbeteren, en vooral als energie-alerts nieuw voor u zijn, neem dan contact op met een van onze experts.

Wij helpen u graag op weg naar duurzaamheid en energie-efficiëntie.

Bronnen:


Geïnteresseerd in onze software voor energiebeheer?

                                                     Boek een demo
 

Similar Posts